Предлагаемый материал предназначен для разделов физика/химия в курсе "Естествознание"